Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Επί ποδός για νέες παρεμβάσεις για περισσότερα διαθέσιμα σπίτια στην αγορά

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Επί ποδός για νέες παρεμβάσεις για περισσότερα διαθέσιμα σπίτια στην αγορά

Σε εγρήγορση βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζοντας τις νέες παρεμβάσεις στο σκέλος των βραχυχρόνιων μισθώσεων, με γνώμονα πάντα την αντιμετώπιση...