Προκαταβολές προέδρων,παράταση Παλαιολόγου, Δημογραφικό και Πυρηνικά στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Σπάρτης

Προκαταβολές προέδρων,παράταση Παλαιολόγου, Δημογραφικό και Πυρηνικά στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Σπάρτης

Η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης -...